+420 732 147 667
detiapriroda@seznam.cz

Pro členy

Pro členy

Tyto internetové stránky jsou určeny pro členy spolku Děti a příroda, neboť se na nich nachází důležité informace.

Identifikační údaje spolku

Děti a příroda z.s.

IČO: 05442010, DIČ: CZ5442010

Dolní Újezd čp. 126, PSČ: 751 23

detiapriroda@seznam.cz, www.deti-priroda.cz

předseda spolku: Martin Polák


Pozvánky na členskou schůzi spolku:

V tuto chvíli se zasedání členské schůze spolku neplánuje.


Důležité dokumenty

- stanovy spolku

- vnitřní řád spolku

- odkaz do sbírky listin

- zápisy z členských schůzí


Rozhodčí komise ve spolku

Ve spolku byla ustanovena rozhodčí komise, jejímž účelem je rozhodovat sporné záležitosti mezi spolkem a jeho členy. Působnost rozhodčí komise blíže upravují stanovy spolku, platný rozhodčí řád a dále zákony České republiky. 

Řízení před rozhodčí komisí může zahájit každý člen písemně na adresu sídla spolku nebo elektronicky na emailovou adresu rozhodci.dap@seznam.cz. Při doručování listin elektronicky je listinu třeba podepsat, oskenovat a zaslat na uvedenou adresu.

Rozhodčí komise spolku sestává ze tří osob s právnickým vzděláním ve složení z předsedy Mgr. Jana Grepla a členů Mgr. Jana Charváta a Michaely Malátové.

Rozhodčí komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy v následujícím rozsahu:

a)       rozhoduje spory mezi členem spolku a spolkem o placení členských příspěvků;

b)      rozhoduje spory mezi členem spolku a spolkem ve věci jiných peněžitých a nepeněžitých nároků vyplývajících mezi členy spolku a spolkem ze smluvních a jiných právních vztahů;

c)       přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku ze strany příslušného orgánu spolku;

d)      přezkoumává rozhodnutí příslušného orgánu spolku ve věci členských příspěvků a mimořádných členských příspěvků;

e)       přezkoumává rozhodnutí příslušného orgánu o povýšení či nepovýšení příslušného druhu členství člena spolku;

f)        přezkoumává rozhodnutí o přijetí zájemce za člena spolku ze strany příslušeného orgánu spolku, a to pouze z hlediska splnění či nesplnění požadavků stanovených stanovami na takového člena; v případě nesplnění těchto požadavků je Rozhodčí komise povinna rozhodnutí o přijetí zájemce za člena spolku zrušit;

g)       přezkoumává platnost jiných rozhodnutí orgánů spolku pro jejich rozpor se zákonem nebo se stanovami spolku.


Dokumenty a právní předpisy vztahující se k rozhodčí komisi:

- stanovy spolku

- rozhodčí řád

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

- zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Formuláře a dokumenty pro řízení před rozhodčí komisí

- formulář o poskytnutí součinnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace